Rok 2023

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Rok 2023

Petr Klíma – tesař

Pan Petr Klíma se profesionálně věnuje tradičnímu šindelářství a tesařskému řemeslu. Ručně štípaný šindel, který vyrábí, dosahuje vysoké kvality a trvanlivosti.

Narodil se 28. března 1982 v Jablonci nad Nisou. S řemeslem se seznámil u svého dědečka, který se zabýval celou řadou řemeslných technik, mimo jiné kovařinou. Život v tomto prostředí mu tak osvojit si celou řadu řemeslných dovedností potřebných v hospodářství. Nejvíce ho bavila práce v kovárně. Přesto se po absolvování střední školy rozhodl pokračovat ve studiu na vysoké škole (ČVUT Praha, Fakulta strojní). Po jejím ukončení krátce pracoval v oboru jako projektant, ale tato práce ho vnitřně neuspokojovala. Dále se věnoval práci v kovárně a vedle toho se začal zabývat výrobou replik historických luků a šípů. Od dětství se také zajímal o práci se dřevem. Po absolvování základního kursu pro tesaře se rozhodl vystudovat tento obor na Středním odborném učilišti v Trutnově. Dálkové studium si doplnil o praktickou výuku pod vedením tesaře Ondřeje Protivy. Sám se naučil ručně vyrábět šindel, který chápe jako logický doplněk k tesařskému řemeslu.

Od roku 2018 je pan Petr Klíma držitel ocenění „Regionální produkt Český ráj” pro výrobky: štípaný modřínový šindel, repliky historických luků a šípů, řezbářské nože. V současnosti se zabývá především tradiční tesařskou výrobou a pokládáním štípaného šindele. Ke své práci používá převážně ruční nástroje, které, jak sám uvádí, „může odnést v jedné bedně“. S těmito nástroji vyrábí a staví jak vlastní konstrukci střechy, tak s nimi pokládá dřevěný štípaný šindel. V posledních letech realizoval například jedno ze zastavení na naučné stezce Eldorádo u obce Rádlo (drobná dřevěná stavba se šindelovou střechou), šindelový obklad stěn roubeného domu v Krkonoších, šindelovou střechu roubeného domu v Jablunkově, novou šindelovou střechu na studánce v Karlově (kulturní památka) a opravu šindelové krytiny na historickém domě v Kutné Hoře, jež je rovněž kulturní památkou. 

 

Jarmila Volejníková – sklářka

Paní Jarmila Volejníková pracuje v rodinné firmě Rautis s. r. o. Je tak jedním z nositelů statku „Výroba ozdob pro vánoční strom z foukaných skleněných perliček“, který byl v roce 2019 zapsán na Reprezentativní seznam kulturního dědictví lidstva UNESCO. V roce 2022 byla nominována i na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje.

Paní Jarmila Volejníková vyrůstala v Poniklé. Po ukončení Střední průmyslové školy textilní v Jilemnici pracovala několik let v oboru. V roce 1999 nastoupila do firmy Rautis v Poniklé. Výrobu vánočních ozdob dobře znala od své babičky, která jako domácí dělnice navlékala klaučata na nitě, řezala je na jednotlivé perle a stáčela do štočků. V provozovně v Poniklé, kde pracuje dosud, začala pracovat na montáži nových vzorů zakázek. Postupně se seznamovala i s dalšími procesy při výrobě ozdob z foukaných perliček. Téměř celou škálu technologických postupů si brzy osvojila. Kromě foukání do forem a chemicky náročného stříbření perlí dnes ovládá všechny procesy výroby. I proto dnes pracuje jako vzorkařka.
Ve spolupráci s Mgr. Barborou Kulhavou, spolumajitelkou rodinné firmy, vytváří nové kolekce vyráběných vzorů. Některé z nich jsou určeny pro prodej v obchodní síti, některé jsou unikátní a vznikají na objednávku jednotlivců – fyzických osob či podnikatelských subjektů. Vedle vzorování a normování nových kolekcí spolupracuje v dílnách rodinné firmy při barvení perlí, nově i při míchání barev pro barvení perlí a řezání klaučat na strojku. Významně se podílí na řešení organizace výroby, předává své zkušenosti a znalosti kolegům perlařům, kteří se zabývají jednotlivými výrobními postupy. Je určitým koordinátorem práce domácích dělníků i dělníků v provozovně. Převážně se však věnuje montáži ozdob od vytváření nových vzorů a kolekcí až po opravy a restaurování ozdob, které mají sběratelskou hodnotu. Při své práci navazuje na tradici výroby vánočních ozdob z foukaných perliček, která v místě, kde žije, trvá více jak sto let. Díky práci paní Jarmily Volejníkové se neustále rozšiřuje portfolio perličkových ozdob. Stejně jako dřív reaguje výroba ozdob na aktuální trendy a díky tomu se perlařské řemeslo stále posunuje kupředu a zůstává aktuální.  

X