Aktuality

Top exponát měsíce ledna – SOUBOR METABAZITOVÝCH SEKER

Naleziště: Pravěká průmyslová zóna mezi Turnovem a Přepeřemi.

Dnes si v našem pravidelném seriálu přiblížíme osud nikoliv jednoho exponátu, ale přímo celého souboru. V říjnu loňského roku jsme v turnovském muzeu slavili Mezinárodní den archeologie, a to tvůrčí dílnou, kde si návštěvníci vyzkoušeli, jaká je to dřina vybrousit kamennou sekerku z nejtvrdší horniny Čech – z metabazitu z Jizerských hor. A právě v tento den nám velký archeologický nadšenec pan Vladimír Daněček věnoval do archeologické sbírky soubor seker z metabazitu, které mezi lety 1994 až 2003 nalezl při povrchových sběrech na polích mezi Nudvojovicemi a Přepeřemi. Šlo o kolekci artefaktů vyrobených před sedmi tisíci lety – plochou sekeru, tři sekerky s otvorem pro topůrko, kopytovitý klín a jeden unikátní výrobní nástroj. Lokalita, kde Vladimír Daněček tyto krásné nástroje objevil, náleží do tzv. staré sídelní oblasti se soustavným osídlením od zemědělského pravěku až do středověku. Jde o území lemující pravý břeh řeky Jizery ovšem v bezpečné vzdálenosti od ní, tedy na její vyvýšené terase. Právě v území mezi Nudvojovicemi a Příšovicemi registrujeme v mladší době kamenné a mladší době bronzové přímo kobercové osídlení nikoliv nepodobné osadám na břehu řeky Nil.

Leden – Top exponát

Soubor nástrojů z metabazitu typu Jizerské hory, které nalezl při povrchových sběrech mezi Nudvojovicemi a Přepeřemi Vladimír Daněček. Jde o nikdy nepoužité nástroje pocházející z podzemního skladu obchodníka nebo výrobce. Poškození povrchu bylo způsobené orbou.
Soubor nástrojů z metabazitu typu Jizerské hory, které nalezl při povrchových sběrech mezi Nudvojovicemi a Přepeřemi Vladimír Daněček. Jde o nikdy nepoužité nástroje pocházející z podzemního skladu obchodníka nebo výrobce. Poškození povrchu bylo způsobené orbou.

X