PROGRAM PRO ŠKOLY: Týden experimentální archeologie 10.–13. 10. 2023

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

PROGRAM PRO ŠKOLY: Týden experimentální archeologie 10.–13. 10. 2023

PROGRAM PRO ŠKOLY: Týden experimentální archeologie 10.–13. 10. 2023

Týden experimentální archeologie od 10. 10. do 13. 10. 2023

Více info ke stažení: Týden archeologie pozvánka pro školy

Nabízíme vám čtyři dny plné experimentální archeologie, kdy si děti budou moci samy vyzkoušet, vyrobit nebo dokonce i ochutnat své objevy a výrobky. Díky tomuto praktickému přístupu k probíraným tématům si děti získané vědomosti mnohem lépe zapamatují.
Program se zaměřuje především na témata, která vhodně doplňují učební plány dějepisu o současné poznatky z regionální archeologie. Dílny mají svou edukativní i praktickou část a jsou vedeny odbornými lektory z řad archeologů, experimentátorů i řemeslníků.
Týden experimentální archeologie je určen všem žákům základních i středních škol, neboť lektoři jsou připraveni podat výklad adekvátní jejich věku. Tento program se orientuje především na doplnění učebních plánů a látky dějepisu o současné poznatky z regionální archeologie. Dílny jsou koncipovány ve formě seminářů a praxe vedené lektory — archeology, experimentátory a řemeslníky.
Nabízíme Vám čtyři dny plné archeologie, kterou si děti mohou ozkoušet, vyrobit, nebo ochutnat, a tak si ji i rozhodně zapamatují! Nabízíme to, co do třídy bohužel nedostanete. Účastnit se můžou všichni žáci základních a středních škol, lektoři jsou připraveni podat výklad adekvátní posluchačům.

Cena: 30 Kč na osobu
Doba trvání: 1,5 hodiny (90min)
Rezervace: https://muzeumturnov.reenio.cz/cs/#/terms/2023-10-10;viewMode=7-days

 

X