Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Doba cihelná v Turnově – Panské, obecní i soukromé cihelny v katastru města (Potrvá do 22. ledna)

11.11.2022 - 22.01.2023

Cihelny. Bez nich bychom toho v Turnově minimálně v posledních dvou stoletích mnoho nepostavili, ale jejich historie u nás je mnohem starší. Na jedné z posledních výstav plánovaných v příštím roce k oslavám výročí první písemné zmínky o Turnově představíme veřejnosti fenomén cihelen v tomto městě. Bylo jich zde mnoho a některé vznikaly přímo v místě stavby nových budov.
A vzhledem k tomu, že jedním ze spoluautorů plánované výstavy je také letitý sběratel cihel v našem regionu, je možné veřejnosti poprvé v historii našeho muzea představit výrobky zdejších cihelen a ukázat jejich značky, které jsou pro ně typické a případným zájemcům mohou napovědět, kde byly konkrétní cihly vyrobeny. Návštěvníci výstavy se také mohou těšit na zajímavý doprovodný program.

Říká se, že dějiny cihlářství jsou dějinami lidstva. A vskutku, obydlí vytvořená z různých druhů hlíny, ať již nepálené či pálené, provázejí lidský rod již po několik tisíciletí. Tam, kde to někdy skromná, jindy vydatná naleziště cihlářské hlíny dovolovala, vznikala hliniště a u nich malé pece nebo velké cihlářské závody. Odvětví, které se na našem území dlouhá léta hospodářsky rozvíjelo především na úrovni šlechtických velkostatků, provází od druhé poloviny 19. století velký rozmach. Hospodář, který si na svém pozemku natěžil hlínu a v malé peci vypálil možná jen několik málo tisíc cihel pro vlastní potřebu, nemusel zřízení sezónní cihelny dokonce ani úředně ohlašovat.

Výzkum dějin cihelen a cihlářského odvětví je stále v plenkách, přestože probíhá na několika úrovních, ať už na akademické půdě, nebo formou soukromých aktivit. Objevují se zdařilé studentské práce (např. pro Jičínsko) nebo grantové projekty (Praha, Brno), jejichž výstupem jsou kvalitní publikace a katalogy. Moravští kolegové jsou v bádání o cihelnách a jejich výrobcích dále, ještě dále jsou Slováci. V Čechách se největší těžiště znalostí stále nalézá mezi jednotlivými sběrateli a badateli na regionálních úrovních. Tomu odpovídá i roztříštěné penzum znalostí, kdy jsou některé oblasti prozkoumané takřka do poslední cihly a jiné naopak netknuté. Celoplošná funkční platforma o dějinách cihlářství na našem území navzdory všem aktivitám ovšem stále schází.

Zatím nelze přesněji říci, kolik cihelen u nás existovalo. Odhady založené na excerpci firemních adresářů a regionálních statistik hovoří nejméně o osmi tisících podnicích. Víme také, že ve dvacátých letech 20. století se každoročně v Čechách a na Moravě vyrobilo kolem jednoho bilionu cihlářských výrobků! Cihelny velmi často měnily majitele a nájemce, a tak není výjimkou, že i z jednoho místa známe několik druhů kolků, jimiž se cihly, střešní tašky, trativodky, půdové dlaždice a další cihlářské výrobky označovaly. Cihlářských značek tak bude mnohonásobně více. Teglaria – sbírky cihel několika desítek českých a moravských nadšenců jsou toho důkazem. Identifikace kolků, tedy odkud pocházejí
a co znamenají (významů může být několik), je jedním z nejdůležitějších úkolů každého sběratele. Vždyť cihlářské řemeslo u nás již takřka vymizelo!

Do stejných plenek je oděn i výzkum cihlářství v oblasti Turnovska, Semilska a Lomnicka. Probíhá lokalizace cihelen, shromažďování cihlářských výrobků s kolky či jinými značkami, případně méně tradičních tvarovek vypalovaných pro užší spektrum použití. Jenom v Turnově již víme o sedmi cihelnách fungujících v různých dobách, včetně největší z nich – Excellenz Freiherr von Aehrenthal´sche Dampfziegelei Nudwowitz-Turnau, známé rozsáhlým sortimentem cihlářských výrobků, včetně několika inovativních postupů (např. střešní tašky s glazurou). Po jednom z největších provozů v Čechách dnes nezbylo takřka nic – v tisících objektů samozřejmě jeho cihly a dobývka cihlářské hlíny, v níž stojí celé sídliště v nádražní čtvrti.

Další cihelny v okolí fungovaly u Pyrámu, v Přepeřích, v Karlovicích (resp. v Nové Vsi), ve Čtveříně, Pěnčíně, v Paceřicích, Borčicích, na Vyskři, v Rovensku pod Troskami, Lestkově, Kobylech, Hodkovicích nad Mohelkou, Loukově, na Loukovci, v Březině, Malechovicích, ve Veselé, Libuni a mnoha dalších místech. První výsledky prozatím dvouletého výzkumu v regionu představí výstava Doba cihelná v Turnově – Panské, obecní i soukromé cihelny v katastru města.

Kamenářský dům / Výstava prodloužena do 22. 1. 2023
Kurátor výstavy:
Mgr. Pavel Jakubec (SOkA Semily)
Mgr. David Marek tel.: 777 436 119; marek@muzeum-turnov.cz

Cihelny – Pozvánka Cihelny Plakát

X