Výstava

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Kontakt

Tel: 481 322 954
(Dlaskův statek)
Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz
(Muzeum Českého ráje)

Ze dřeva a proutí

30.03.2024 - 29.12.2024

Ze dřeva a proutí – podomácké zpracování dřeva a proutí v selské usedlosti

Nová stálá expozice, která je otevřena na Dlaskově statku od 30. března 2024, přiblíží návštěvníkům této významné národní kulturní památky tradiční technologie rukodělného zpracování přírodních materiálů – dřeva a proutí. V zalesněné krajině Českého ráje a Pojizeří bylo dřevo po staletí nejdůležitější surovinou pro hotovení nářadí a náčiní, nádobí, nábytku a v neposlední řadě i ke stavbě obytného domu a hospodářských staveb. Stálá expozice seznámí návštěvníky s dílem výrobců, pro které bylo dřevo snadno opracovatelným materiálem. K vidění jsou nejen hotové výrobky s jejich funkční i estetickou hodnotou, ale i ukázka dovedností a řemeslného umu, díky kterým venkovští tvůrci vytvářeli z přírodních materiálů předměty denní potřeby. Na návštěvníky objektu tak čeká zařízená truhlářská dílna, ukázka práce malířky dřevěných hraček či řezbáře, pletení proutěného zboží a zboží z orobince i práce sekerníků, šindelářů a výrobců hrábí.  Část expozice dozná v průběhu roku změny v návaznosti na tvorbu zvykoslovných předmětů, jejichž výroba souvisela s obyčeji obřadního roku.

Dlaskův statek v Dolánkách / 30. 3. – 29. 12. 2024

Expozice Ze dřeva a proutí – Plakát

X