Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Drahé kameny Podkrkonoší

27.02.2024 - 29.09.2024

Minerály prezentované na této výstavě, pochází ze sbírek dvou významných regionálních sběratelů – MUDr. Jiřího Šolce a PhDr. Stanislava Langra, CSc. – a představují výběr kvalitních ukázek z výše uvedených lokalit. Obě sbírky patří mezi nejvýznamnější akvizice, které turnovské muzeum ve své historii získalo.

Oblast Podkrkonoší patří mezi nejznámější mineralogická naleziště Čech. Podél Ještědsko-kozákovského hřbetu a také v Českém ráji nalezneme mnoho lokalit drahých kamenů, které tuto oblast doslova proslavily. Za četnost mineralogických nálezů vděčíme především vulkanické činnosti, která se nejintenzivněji projevila na konci prvohor. Magma, které se vylévalo na zemský povrch, vytvořilo rozsáhlé nepříliš mocné výlevy láv označovaných jako melafyry, zatímco intrudující magma, ještě pod povrchem vytvořilo tělesa doleritů, hrubozrnnějších vulkanitů, jejichž žilný doprovod, místy obsahuje vzácné minerální asociace (např. pektolit nebo hvězdový křemen).

Melafyry jsou charakteristické mandlovcovitou strukturou, která se vyznačuje množstvím druhotně vyplněných dutinek a trhlin v jemnozrnných vulkanitech. Z chladnoucího magmatu unikaly sopečné plyny, po kterých zbyly v melafyrech dutiny a trhliny. Prázdné prostory byly následně vyplněny hydrotermálními křemičitými roztoky, z kterých vykrystalizovala známá křemen-chalcedonová mineralizace, ale i řada dalších minerálů. K nejvyhledávanějším patří chalcedon a jeho odrůdy, jako jsou acháty a jaspisy. Acháty jsou proslulé pestrými barvami a také jedinečnou, často velmi bizarní kresbou. Ty nejkrásnější pochází z okolí Železnice a z lomu Doubravice. Jaspisy představující žilné výplně trhlin v melafyrech. Světoznámá je Votrubcova (Karlova) žíla objevená v jižním předpolí lomu a táhnoucí se sv. směrem v délce několika desítek metrů. Tvoří ji několik decimetrů mocné jaspisy, jejichž textury a barvy jsou rozmanité a pestré. Mezi vzácnější variety patří heliotrop (tmavě zelený jaspis s červenými skvrnami) nebo jaspachát (jaspis s oky achátů). Dalšími drahými kameny jsou barevné odrůdy křemene – křišťál, ametyst a záhněda. Nachází se opět v dutinách po úniku plynů, často se vyskytují v podobě geod nebo jako výplně žil. Nejkrásnější ametysty a záhnědy pochází z Kozákova, Rašovky nebo Lomnice nad Popelkou. Jako doprovodné minerály se nejčastěji objevují kalcit a zeolity. Nejznámější lokalitou velmi kvalitních ukázek zeolitů pocházejících z melafyrů podkrkonošské pánve je bezesporu Votrubcův lom nacházející se na jjz. svahu Kozákova. Ukázky heulanditu a chabazitu (fakolitu) z Kozákova patří mezi nejlepší v Evropě.

Kromě Kozákova patří mezi nejvýznamnější lokality křemen-chalcedonové mineralizace Rašovka, Proseč pod Ještědem, Frýdštejn (Bezděčín), Cidlina, Kněžnice, Morcinov, Lomnice nad Popelkou, Železnice, Doubravice, Staropacká hora, Levín ad.

Muzeum Českého ráje v Turnově (Mineralogický kabinet) / 27. 2. – 29. 9. 2024

Schématická mapa vybraných nalezišť drahých kamenů v Podkrkonoší.
Schématická mapa vybraných nalezišť drahých kamenů v Podkrkonoší.

 

X