Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

PAVEL HLAVATÝ – NÁVRAT DO RÁJE

08.09.2023 - 15.10.2023

Výstava grafického díla rodáka z Albrechtic u Sychrova, nositele více než 60 mezinárodních ocenění.

Nový výstavní prostor v Domě 72 otevře výstava rodáka z nedalekých Albrechtic u Pěnčína, Pavla Hlavatého (*1943), bravurního a neuvěřitelně činorodého grafika, spjatého vedle Turnovska zejména s Havířovem, kde strávil dlouhé období svého tvůrčího života v letech 1966-2012. Při příležitosti zahájení výstavy bude také pokřtěno nové grafické panorama Turnova, které autor letos pro město vytvořil a které si bude možné zakoupit.

Komentované prohlídky výstavy s grafikem Pavlem Hlavatým:
Úterý 26. září od 17.00 hodin.
Neděle 15. října od 15.00 hodin.

Grafik Pavel Hlavatý Grafik Pavel Hlavatý

 

 

 

 

 

Pavel Hlavatý, který v letošním roce slaví významné životní jubileum, je výraznou osobností současné české grafiky. Narodil se v roce 1943 v nedalekých Albrechticích u Pěnčína a část dětství prožil v Turnově, takže vedle příležitosti jeho 80. narozenin bylo motivací pro uspořádání výstavy také autorovo sepjetí s regionem Českého ráje. Výtvarnou průpravou prošel P. Hlavatý během studia Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti (1958-62), od roku 1966 pak dlouhých 46 let působil v Havířově. Místo pedagoga v oborech kresby, malby a dějin umění ztratil záhy v důsledku svého angažování proti okupaci vojsk Varšavské smlouvy, za které si dokonce odpykal nepodmíněný trest odnětí svobody (1968-71). Záminkou k jeho odsouzení bylo zejména vystavení kriticky laděného výtvarného cyklu pod názvem Protestkresby 68. V důsledku těchto událostí byla zpřetrhána kontinuita jeho nadějné tvorby malířské i dalších výtvarných aktivit (P. Hlavatý byl průkopníkem kinetických interiérových svítidel s efektně se pohybujícími návleky z plastových disků) a autor byl vyloučením z oficiálního výtvarného života v ČSR nucen přeorientovat se plně na tvorbu grafickou s těžištěm v drobné grafice, kde je podepsán pod více 900 díly. Na tomto poli bylo možné bez větších perzekucí vládnoucí moci naplno tvořit a zároveň obesílat výstavy i výtvarné soutěže konané po celém světě (Belgie, Francie, Japonsko, Norsko aj.). Díky těmto bohatým aktivitám se P. Hlavatý stal mezinárodně uznávanou výtvarnou osobností, ověnčenou řadou ocenění (posbíral úctyhodných 65 zahraničních cen). P. Hlavatý je obdařen neuvěřitelnou pílí, entuziasmem a pracovním elánem, který ho neopouští ani v pokročilém věku, belgický list Graphia ho dokonce označil za jednoho z nejproduktivnějších grafiků Evropy. K dalším jeho aktivitám v oblasti výtvarného umění patří pozice kustoda pražské grafické sbírky DRIT, která po celé Evropě vystavuje ucelené konvoluty české grafiky 1. poloviny 20. století.

Pro Turnov si P. Hlavatý připravil grafické panorama, které v uplynulých letech s velkým ohlasem zpracoval pro mnohá města v Evropě (Francie, Polsko). Grafický list, tvořený autorskou koláží turnovských dominant a typických motivů, bude pokřtěn v rámci vernisáže 8. září a bude možné si ho zakoupit, stejně jako další autorova díla prezentovaná na výstavě.

Grafika: Pavel Hlavatý Grafika: Pavel Hlavatý Grafika: Pavel Hlavatý

X