Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Nerostné bohatství horských masivů

29.06.2023 - 05.11.2023

Ve čtvrtek 29. června bude zahájena výstava „Nerostné bohatství horských masivů“, na které bude, jak již název napovídá, představeno nerostné bohatství vázané na horské oblasti. Minerály z nitra horských masivů patří totiž mezi nejkrásnější ukázky minerálů vůbec. Jsou natolik atraktivní a ceněné, že alpským strahlerům a sběratelům stojí za to riskovat životy při jejich vyhledávání a dobývání. Jejich vznik je bezprostředně spojen se zrodem pohoří a vzhled samotných krystalů jako kdyby odrážel estetičnost horské krajiny.

Na výstavě budou prezentovány estetické a kvalitní ukázky minerálů převážně z Alp, ale i dalších pohoří po celém světě. Nejvíce vzorků bude zastoupeno z tzv. alpských žil, které jsou nejvýznamnějším a sběratelsky nejatraktivnějším typem mineralizace, jejíž název je odvozen od klasických nálezů v Alpách. Jsou známé především díky nádherným ukázkám minerálů, zvláště odrůd křemene, které mohou narůst do značných rozměrů v obrovských dutinách označovaných jako „krystalové sklepy“. V dutinách, kromě odrůd křemene, které se vyznačují vysokou čistotou a různými tvary krystalů, vznikají také další minerály, také ve velmi estetických ukázkách.

Radost z nálezu velké dutiny nebo krásného krystalu je neskutečná, ale v Alpách bývá až příliš často vykoupena cennou nejvyšší. Finanční hodnota krystalů není tedy ovlivněna pouze jejich krásou, ale také vysokou mírou rizika spojeného s jejich dobýváním v nebezpečném terénu. Ta se pak může vyšplhat až do astronomických výšin dosahujících několik set tisíc až miliónů korun. Kromě Alp se vyskytují klasická naleziště alpských žil také v pohořích Himálaj, Pamir a Ural. V Čechách nalezneme četné lokality alpské mineralizace v Jeseníkách a např. krystaly epidotu z lokality Pfarrerb u Sobotína patří k nejlepším na světě.

Estetické a atraktivní ukázky minerálů se mohou vyskytovat také v okolních metamorfovaných horninách. Během horotvorných procesů se totiž horniny dostávají do hloubek několika kilometrů, kde jsou vystaveny specifickým podmínkám, především značnému tlaku a teplotě. V různých typech metamorfovaných břidlic tak vznikly dokonale omezené až několik centimetrů velké krystaly almandinu, staurolitu nebo kyanitu. Metasomatické procesy probíhající na kontaktu dvou hornin zase vedly ke vzniku ceněných drahokamů, jako jsou diopsid, smaragd, alexandrit a démantoid, které jsou užívány i ve šperkařském průmyslu.

Výstava „Nerostné bohatství horských masivů“ bude nevšedním estetickým zážitkem, který umožní shlédnout jedinečnou kolekci estetických a velmi kvalitních ukázek minerálů pocházejících se sbírek Moravského zemského muzea v Brně, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a od soukromých sběratelů.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 29. června od 17:00 v Kamenářském domě.
Kamenářský dům / 29. 6. – 5. 11. 2023

Jak vznikají hory – Plakát

X