Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

JOSEF PEKAŘ A JOSEF VÍTĚZSLAV ŠIMÁK V ZAJETÍ MÚZ – Nehistorická výstava k výročí narození známých historiků

10.09.2020 - 15.11.2020

Kamenářský dům / 10. 9. – 15. 11. 2020

V letošním roce uplyne 150 let od narození dvou významných českých historiků, turnovských rodáků – Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka. Jejich osobnosti si připomeneme z poněkud netradičního úhlu. Je poměrně známo, že Josef Vítězslav Šimák psal básně, ale už méně se ví, že Josef Pekař byl nadšeným fotografem. A právě tyto dva jejich koníčky naše výstava návštěvníkům přiblíží.

Josef Pekař měl fotografii rád, sám však nebýval rád předmětem zájmu fotografů. Líbilo se mu stát na druhé straně fotoaparátu a množství obrázků, které po sobě zanechal, to jen dokládá. Především v předválečných letech byl Pekař horlivým amatérským fotografem a fotoaparát míval při svých výletech Českým rájem často u sebe. Zachycoval nejčastěji přírodní scenérie a turistické cíle, za kterými se vydával. A na mnoha snímcích se můžeme setkat i s lidmi, které cestou míjel.

Josefa Vítězslava Šimáka zajaly jiné múzy. Jeho působení se často připomíná v souvislosti s turnovským divadlem. Díky své introvertní a přemýšlivé povaze se také od mládí věnoval poezii. Psal verše epické i lyrické, z nichž některé dnes sice zavání už nemoderním patosem, ale mnohým nechybí vtip, úderná síla či romantická poetičnost. V některých básních věnovaných české historii se už v raném mladí promítají Šimákovy hluboké historické znalosti.

X