Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu ČR

Kontakt: +420 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Koncepce péče o tradiční lidovou kulturu ČR

Cílem Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu je stanovit koncepční nástroje účinnější péče o tradiční lidovou kulturu, a to jako soubor koordinovaných opatření směřujících k její efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně a využívání a předávání dalším generacím.

Zprávy o plnění koncepce

DokumentFormátPoznámky
Plán péče o TLK v ČR na léta 2023–2030pdf 
   
X