Expozice

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

 

Geologie a mineralogie

Popisy jednotlivých částí expozice:

 1)      Geologie a mineralogie Českého ráje

První část expozice se zabývá geologií a mineralogií Českého ráje. Oblast známá jako Český ráj je totiž unikátní zejména pestrou a zajímavou geologií, která je dána polohou na hranicích několika oblastí s různou geologickou historií. Horniny v Českém ráji vznikaly od starších prvohor až do čtvrtohor, a tak představují rozmanitý soubor vyvřelin, přeměněných hornin a sedimentů. Mocná souvrství křídových pískovců byla erozí přetvořena na rozsáhlá skalní města, opakovaná sopečná činnost vytvořila významné krajinné dominanty. Sopečné činnosti vděčíme i za četná naleziště drahých kamenů. Z Kozákova, Doubravice, Železnice a dalších lokalit jsou známé odrůdy chalcedonu, mezi kterými vynikají pestrobarevné acháty a jaspisy, ale také odrůdy křemene jako jsou křišťál, ametyst nebo záhněda. K cenným minerálům našeho regionu patří pektolit z Koštálova a hvězdový křemen z vrchu Strážník u Peřimova. Mladší sopečná činnost vynesla na povrch jiné drahé kameny – olivově zelené až žlutozelené olivíny. Oblast Českého ráje proslula také četnými nalezišti zkamenělin rostlin a také živočichů. V sedimentech mladších prvohor se nachází stopy obojživelníků, fosilní ryby, a především zkřemenělé dřevní stonky rostlin, dokladem o existenci křídového moře jsou zkamenělé ulity amonitů, ústřic, klepeta ráčků a další fosilie z křídy v okolí Turnova.

 

2)      Těžba drahých kamenů

Hornická štola ukazuje těžbu drahých kamenů, nevyjímaje dobývání krásných jaspisů a ametystů na Kozákově nebo těžbu českých granátů podmolem.

 

3)      Největší české drahokamy

V prostoru mezi první a druhou částí expozice je vystavena sbírka Největších českých drahokamů, jejímž autorem je brusič Petr Machek z Jablonce nad Nisou. Jedná se o sbírku fasetovaných brusů křemenných odrůd drahokamové kvality (záhněda, citrín, křišťál), které pochází z moravských a také z českých nalezišť. Sbírku broušených kamenů v hodnotě více jak jeden milion korun se nám podařilo zakoupit od soukromého sběratele díky financím získaným od Libereckého kraje a od Ministerstva kultury. Sbírka se tak stala největší zakoupenou akvizicí v celé historii turnovského muzea a právem jí můžeme označit za jeden z českých „pokladů“. Největším kamenem sbírky je záhněda o hmotnosti 2540 karátů, dalších 16 kamenů dosahuje hmotnosti větší než 500 karátů.  Kromě nich ale nelze opomenout ani dokonale čisté brusy citrínů, které jsou celosvětově vzácné. Ve svém rozsahu nemá sbírka zřejmě u nás konkurenci a největší brusy jsou výjimečné i ve světovém měřítku.

 

4)      Drahé kameny z celého světa

Mineralogické sbírky turnovského muzea jsou orientované na drahé kameny z celého světa. Právě hornická štola nás dovede do druhé části expozice, která se věnuje jejich prezentaci. Najdeme zde estetické a kvalitní ukázky drahých kamenů z Austrálie, Afriky, severní a jižní Ameriky, Asie a Evropy. Ve dvou vitrínách jsou zastoupeny vybrané kameny z Čech a Slovenska, dvě další se věnují nejvýznamnějším českým drahokamům, a to českým granátům a vltavínům. Zvláštní pozornost je věnována celosvětově známým nalezištím drahých kamenů, a to Brazílii a Sibiři.

 

5)      Mineralogický systém

Mineralogický systém představuje minerály roztříděné do skupin podle chemického složení, od silikátů jako jsou živce nebo slídy až po ryzí prvky, jako jsou zlato a stříbro. Dvě vitríny jsou věnované zvláštním skupinám: skupině granátů a zeolitům.

 

6)      Černá klenotnice

V zadní místnosti s černými vitrínami jsou vystavené estetické ukázky drahých kamenů, ale i dalších vzácných minerálů, jejichž krása, barvy a tvary nejlépe vyniknou právě na černém pozadí. Vystavené exponáty v černé klenotnici řadíme k nejkvalitnějším kamenům v celé naší expozici a jejich hodnota dosahuje několika set tisíc korun.

 

 

 

 

 

 

X