Grantový projekt

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Digitalizace skleněných negativů ISO–B MKČR

V roce 2021 jsme zdigitalizovali celkem 2 700 skelněných negativů, které významně rozšířily možnosti badatelského využití.

Finanční prostředky byly získány z grantu Ministerstva kultury ČR v rámci projektu „B II 21 služby Muzeum Českého ráje v Turnově – digitalizace skleněných negativů“.

Logo Ministerstva kultury ČR
Logo Ministerstva kultury ČR

Digitalizace skleněných negativů

Cílem grantu je pokročit v kompletní digitalizaci muzejní podsbírky Negativy a diapozitivy. Zpracování zbývající části čítající 2 700 kusů skleněných negativů je již závěrečnou fází několikaleté soustavné činnosti, jejímž cílem je zpřístupnit cenný obrazový materiál široké badatelské veřejnosti a zároveň se postarat o dokonalé uložení tak citlivého materiálu, jakým jsou skleněné negativy. Projekt je řešen formou outsourcingu. Subdodavatel by měl zajistit zpracování 2 700 kusů skleněných negativů spočívajících v očištění, digitalizaci, katalogizaci a uložení do příslušného obalového materiálu. Data by měl archivovat ve formátu TIFF s minimálním rozlišením 300 dpi.

Výhod plynoucích z naskenování negativů je hned několik. Předně není třeba s originálem dále manipulovat a může být bezpečně uložen do archivu. Badatelé, zajímající se o fotografie, je mohou jednoduše vyhledávat a dále s nimi pracovat. Nabízí se možnost vytvořit digitální archiv a poskytnout ho veřejnosti. Kdokoliv se tak může stát „badatelem“ a vyhledávat si historické snímky.

Negativy jsou očištěny, oskenovány a dle rozměrů vloženy do speciálních obálek. Tak jsou připraveny k fyzické archivaci. V současné chvíli jsou fotografie z naskenovaných negativů tematicky rozčleňovány do jednotlivých kategorií – Turnov, události, Český ráje a osobnosti.

 

 

 

X