Grantový projekt

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Brána do světa sbírek

flag-400

Realizace projektu Brána do světa sbírek červenec 2018 – prosinec 2020

V Muzeu Českého ráje již několik let soustavně pracujeme na digitalizaci sbírek, které se do našich depozitářů za více než 130 let existence muzea dostaly. Jedná se o desítky tisíc jednotlivostí a účastí na projektu nazvaném Brána do světa sbírek se snažíme v digitalizační práci nadále pokračovat. Díky tomuto projektu jsme byli schopni vybavit digitalizační pracoviště odpovídající technikou i získat externí pracovníky, kteří se budou projektu věnovat.

Partnerem v projektu nám je Muzeum Ceramiki v Boleslawci se kterým budeme spolupracovat na realizaci společných výstav na obou stranách hranice nebo při digitalizaci vybraných sbírek obou partnerských muzeí a muzeí v příhraničním regionu. Cílem je také vyměnit si zkušenosti v oblasti odborné práce muzeí nebo vydání publikací prezentujících sbírky partnerských muzeí. Sbírky, které budou v rámci projektu digitalizovány, budou prezentovány na společném internetovém portálu, který bude v obou jazykových mutacích.

Tento projekt má za cíl popularizaci společného kulturního dědictví na česko-polském pohraniční, má sloužit k zpřístupnění sbírkových fondů obou partnerských muzeí a podpořit jejich vzájemnou spolupráci.

Program Interreg V-A; Česká republika – Polsko

Název projektu:                    Brána do světa sbírek

Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001082

Program:                               cz/pl. Překračujeme hranice 2014-2020

Projekt byl podpořen z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko částkou téměř 2.800.000,- korun.

flag-polska

„Brama do świata zbiorów”
Muzeum Českého ráje v Turnově realizuje kolejny transgraniczny, polsko-czeski projekt zatytułowany „Brama do świata zbiorów”. Jednym z jego celów jest digitalizacja najciekawszych i najcenniejszych eksponatów w muzeach pogranicza polsko-czeskiego, a następnie prezentacja muzealiów na specjalnie utworzonym dwujęzycznym portalu internetowym.
Muzeum Českého ráje v Turnově realizuje kolejny transgraniczny, polsko-czeski projekt zatytułowany „Brama do świata zbiorów”. Jednym z jego celów jest digitalizacja najciekawszych i najcenniejszych eksponatów w muzeach pogranicza polsko-czeskiego, a następnie prezentacja muzealiów na specjalnie utworzonym dwujęzycznym portalu internetowym.
Partnerem Muzea Českého ráje w projekcie jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, a swe exponáty do prezentacji udostępnią muzea z terenu transgranicznego. Muzeum w Bolesławcu będzie realizowało proces digitalizacji w technologii 3D (trójwymiarowej) eksponatów przestrzennych, tj. rzeźb, ceramiki, szkła
i innych wyrobów rzemiosła artystycznego oraz eksponatów historycznych i etnograficznych. Muzeum w Turnovie będzie digitalizowało grafiki, fotografie i inne materiały graficzne w formacie 2D (dwuwymiarowym).
Uzyskane odwzorowania, po ich opisaniu, będą publikowane na specjalnie utworzonej polsko-czeskiej stronie internetowej. Będzie ona rodzajem wirtualnego muzeum pogranicza, promującego bogactwo artystyczne
i historyczne tego regionu.
Projekt rozpoczął się 1 lipca 2018 r. i będzie realizowany do 31 grudnia 2020 r. Jego budżet całościowy wynosi 245.242,07 EUR. Muzeum Českého ráje v Turnově planuje przeznaczyć na realizację działań projektowych111.188,93 EUR, otrzymując jednocześnie dofinansowanie ze środków UE w wysokości 93.694,59 EUR.
Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Republika Czeska – Polska 2014–2020.

Společný web zřízený v rámci projektu Brána do světa sbírek prezentující sbírky zapojených muzeí (polský Boleslavec, Turnov, Semily a Železný Brod).

Muzea – museopolis.eu – wirtualne muzeum ceramiki 
Eksponaty – museopolis.eu – wirtualne muzeum ceramiki 

PDF SOUBORY A TISKOVÉ ZPRÁVY (soubory ke stažení)

PROJEKT Brána do světa sbírek

Projekt „Brána do světa sbírek” / „Brama do świata zbiorów”

X