Grantový projekt

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

IROP– RESTAUROVÁNÍ

Logo IROP

IROP – PROJEKT RESTAUROVÁNÍ HISTORICKÝCH ARTEFAKTŮ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, DIGITALIZACE A POSÍLENÍ OCHRANY

Projekt „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany”, Identifikační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17099/0007487, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II, výzva č. 76. je spolufinancován Evropskou unií.

Muzeum Českého ráje v Turnově zahájilo práce na projektu „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany”, identifikační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17 099/0007487, spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II, výzva č. 76.
Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví Muzea Českého ráje. Projekt vychází z akutní potřeby zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví prostřednictvím záchrany významných historických artefaktů, a to jejich restaurováním, následným vhodným uložením v nově pořízeném mobiliáři, v klimatických podmínkách, vyhovujících zákonné normě a následnou možnou prezentaci ve stálých expozicích muzea a příležitostných výstavách.

Předmětem realizace projektu je restaurování vybraných sbírkových předmětů z pěti podsbírek (historická, etnologická, výtvarného umění, Scheybalova sbírka). Tyto bude možné následně představit veřejnosti prostřednictvím stálých či dočasných expozic. Depozitář, ve kterém jsou uvedené sbírkové předměty uloženy, bude modernizován tak, aby bylo zajištěno zabezpečení sbírkových předmětů před odcizením či nežádoucím vniknutím. Součástí rekonstrukce depozitáře je též ochrana před požárem a zajištění potřebných podmínek pro uložení sbírkových předmětů (teplota, vlhkost, světelnost). V rámci projektu bude pořízena technika na digitalizaci sbírek a knihovních fondů. V současné době MČR Turnov vypisuje a hodnotí výběrová řízení na dodavatele restaurátorských prací a na dodavatele, který zajistí potřebné stavební úpravy v depozitářích muzea.

PhDr. Vladimíra Jakouběová

Projekt „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany”

X