Grantový projekt

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Mineralogická expozice

Drahé kameny z celého světa – rekonstrukce a reinstalace expozice mineralogie, druhá etapa

Projekt byl zahájen v červenci 2019 a skončil na konci roku 2019. Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva kultury České republiky a Libereckého kraje částkou 900 000 Kč; celkové náklady projektu překonaly 1 milion korun. Rekonstrukce a reinstalace expozice mineralogie spočívala v rekonstrukci vitrín včetně osvětlení, ve zvolení vhodného systému instalace exponátů, ale také v reinstalaci stávajících vzorků za nové, atraktivnější a sběratelsky hodnotnější exponáty. Exponáty jsou nově opatřeny přehledným informačním systémem, který nebude narušovat pohledovou část vitríny.  Partnerem v projektu nám bylo Národní muzeum v Praze.

Libreto, scénář a instalace: Mgr. Jan Bubal
Prostorové řešení: Ing. Arch. Ondřej Pleštil
Realizace vitrín a osvětlení: KRABB, spol. s r.o., Bláha ús, s.r.o.
Grafické řešení: MgA. Marta Havlíčková

EXPOZICE MINERALOGIE

X