Grantový projekt

Kontakt: 481 322 106 / mail@muzeum-turnov.cz

Scheybalova sbírka

Od roku 2010 Muzeum Českého ráje v Turnově spravuje a zpracovává rozsáhlou pozůstalost etnografa a dokumentátora J. V. Scheybala a jeho rodiny. Pozůstalost tvoří objemné celky různého typu materiálu, z nichž k těm neobjemnějším patří písemné dokumenty. V současné době jsou písemnosti roztříděny a sepsány v předběžném inventárním soupisu, který slouží jako podklad pro další zpracování. (Inventární soupis je stejným způsobem vytvořen pro celou pozůstalost). Postupně jsou materiály tříděny, odborně katalogizovány a evidovány v muzejním systému Bach.

Vzhledem k rozsahu pozůstalosti, který převýšil stávající archivní sbírky muzea, není možné zajistit zpracování sbírky vlastními silami, resp. trvalo by to velmi dlouho. Díky dotaci Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity v oblasti podpory tradiční lidové kultury v České republice, kterou se nám daří každoročně získávat, jsme schopni od prvního roku, kdy sbírku spravujeme, ji třídit a evidovat.

Jako prioritu pro zpracování v prvních letech jsme zvolili osobní fond J. V. Scheybala, jeho ženy Jany Scheybalové a dalších členů rodiny, jehož zpracování bylo v roce 2015 dokončeno. Výsledkem je roztříděný a evidovaný osobní fond Scheybalových, který již slouží badatelské veřejnost. Ta o něj jeví velký zájem a v podstatě vše, co během roku zpracujeme, najde svého badatele.

V roce 2016 jsme zahájili zpracování sbírkové části fondu. Začali jsme zpracováním obrazového materiálu – sbírkami fotografií a pohlednic, které tak doplnily dokumentátorskou činnost Scheybalových (vlastní místopisné práce Scheybalových, včetně kreseb a fotografií, jsou součástí osobní části fondu). Jako další část fondu jsme zvolili materiály písemné, a to soubory k jednotlivým osobnostem a místům, oba celky se týkají především regionu, ale s mnoha přesahy.

V roce 2017 a 2018 jsme dále zpracovávali sbírkové fondy – unikátní soubory různých typů papírových předmětů a příležitostných tisků. Všechny tyto předměty zpracováváme včetně digitalizace – digitalizované obrazy umožní kvalitnější práci s fondem a zvyšují ochranu. Zpracovali jsme také rozsáhlé soubory materiálů z pozůstalosti Anežky Čermákové-Slukové a z pozůstalosti Václava Havla z Českého Dubu. V roce 2019 byla zahájena práce s rozsáhlými celky dokumentačních materiálů.

Mgr. Alžběta Kulíšková
Vedoucí oddělení historických sbírek

PDF SOUBORY, TISKOVÉ ZPRÁVY,..

OBRÁZKY JSOU POUZE VZOROVÉ!!!!!!!!!!

X