PŘEDNÁŠKA: Smrt a pohřební zvyklosti ve středověku a novověku

1.11.2017

Přednáškové posezení  na „dušičkové“ téma z oblasti dějin každodennosti bude kromě samotného vývoje pohřbívání zaměřena na problematiku samotného vnímání smrti a přístupu k ní. Povíme si, jaké zvyklosti doprovázely úmrtí osob širokých společenských vrstev od panovníka po sedláka v dobách nám už poněkud vzdálenějších. Přednášku povede historik PhDr. Jiří Sajbt.

Kamenářský dům / 1. 11. 2017 od 17.00 hod.

 

Zpět

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov