DLASKŮV STATEK

Součástí Muzea Českého ráje v Turnově je národopisné expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, který se nachází 3 km od Turnova (směr Železný Brod – silnice E65, vlaková zastávka Turnov-Dolánky, pěšky od muzea cca 20 min).

Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 Národní kulturní památkou České republiky. Při vchodu do usedlosti se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl v šedesátých letech 20. století přenesen z Malého Rohozce.

Od r. 1967 je celý areál součástí národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově, které objekt v r. 1969 zpřístupnilo veřejnosti. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tématické výstavy. Dvůr obehnaný unikátní trámcovou hradbou ožívá několikrát do roka, zvláště o Velikonocích, posvícení nebo masopustu, tradičními lidovými slavnostmi.

 

HOSPODÁŘŮV ROK – nová expozice na Dlaskově statku v Dolánkách
Nová stálá expozice „Hospodářův rok“ bude věnovaná tradičnímu způsobu zemědělství, obřadům a obyčejům, které byly spojeny se životem hospodáře a jeho rodiny v průběhu roku. Expozice bude průběžně aktualizována v návaznosti na hospodářský a výroční kalendář. Cyklus výstav zahájí expozice věnována průběhu velikonočních svátků a zahájení zemědělských prací.

K zajištění zemědělských prací, pěstování a chovu hospodářských zvířat se během staletí vytvořil rozsáhlý soubor znalostí, technologických postupů, právních úkonů, nářadí, provozních objektů, strojů ad., obecně označovaný jako tradiční zemědělství. V době, kdy na statku v Dolánkách čp. 12 hospodařila rodina Dlasků, se práce s půdou odvíjela v trojhonném hospodářském systému, spojeném s úhorováním (ozim – jař – úhor) a společnou pastvou dobytka. Převládala ruční práce konaná v rámci usedlosti, práce zajišťovali především členové rodiny. Nejdražším nářadím byl okovaný záhonový pluh spojený s jedním až dvěma páry koní nebo volů, okovaný vůz s několika typy korby. Většina ostatního nářadí byla dřevěná a pocházela z rukou hospodáře nebo některého šikovnějšího souseda. Chovatelství se primárně zaměřovalo na pokrytí potřeb vlastní usedlosti a to v zajištění tažné síly – chov koní, zásobení mlékem – chov skotu, ovcí a koz, masem – chov prasat, ovcí, drůbeže a vajec – drůbež. K základnímu výčtu plemen přibyl později ještě chov králíků na maso a stejně směřovaný i chov holubů.  V hospodářství se využívaly i další produkty kůže ovcí, koz, skotu, ovčí rouno, peří, ad., které se stávaly i předmětem směny s městem.

S tradičním zemědělstvím v tomto období úzce souviselo mnoho zvyků, rituálů a magických praktik zaměřených na zajištění prosperity, ochranu před škodlivými vlivy a uchování, obnovení odpovídajícího právního stavu. Původ těchto úkonů je různý. Obřady a rituály zaměřené na zajištění úrody a její ochranu, povětšinou souvisí s rozsáhlým věrským systémem předkřesťanských agrárních společností. Magické praktiky pak povětšinou souvisí s chovem skotu a snahou o zajištění dostatku mléka. Do těchto úkonů byly často aktivně zapojeny křesťanské atributy, jako sv. hostie, svěcená voda a další. Široká škála obyčejů se odrazila v kontrolách polí a katastru, přijímaní do obce, výplatě obecních služebníků ad.

Expozice, kterou v letošním roce připravuje muzeum na Dlaskově statku, bude věnována nejen obyčejům agrárním, které jsou spojeny s tradičním zemědělstvím, ale i obyčejům výročním, které v průběhu roku neodmyslitelně patřily k životu každé rodiny, jako jsou Velikonoce, Letnice neboli svatodušní svátky, Posvícení či Vánoce.

 

Akce na Dlaskově statku v roce 2019:

23. 2. MASOPUST NA DLASKOVĚ STATKU – folklórní akce, představování masopustních masek, Masopustní hry a výtvarná dílna

20. 4. VELIKONOCE NA DLASKOVĚ STATKU – folklórní akce s kulturním programem
a řemeslnými dílnami, řemeslný jarmark

12. 6. – 15. 6. ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM – přehlídka řezbářů na Dlaskově statku

28. 9. SVATOVÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ NA DLASKOVĚ STATKU – folklórní akce, kulturní program, řemeslný jarmark

Návštěvní doba

Otevírací doba o Vánočních svátcích 2018 – Muzeu Českého ráje v Turnově a Dlaskův statek v Dolánkách:
24. – 25. 12. Zavřeno / 26. – 30. 12. Otevřeno / 31. 12. Zavřeno
 

leden zavřeno
únor zavřeno (otevřeno pouze 23. února – Masopust)
březen zavřeno 
duben denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
květen denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
červen denně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
červenec denně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
srpen denně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
září denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
říjen denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
listopad zavřeno
prosinec otevřeno denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
Leden, únor, březen – zavřeno.

Vstupné

  • Dospělí: 50,- Kč
  • Děti: 30,- Kč
  • Studenti: 30,- Kč
  • Důchodci: 40,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Dospělí: 80,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Děti/Studenti: 30,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Senioři: 60,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Rodina: 200,- Kč
    (rodinné vstupné zahrnuje 2 dospělé osoby a max. 2 děti 6- 15 let)

Pokud přijedete na Dlaskův statek na koloběžce od „Koloběžek Český ráj“ a předložíte jejich poukaz obdržíte slevu na vstupném 10,- Kč (Vstupné po uplatnění slevy: dospělí 40,- Kč, senioři 30,- Kč, děti a studenti 20,- Kč.

Objednávky hromadných výprav

Kontaktní osoba: Eliška Vélová   Tel.: 737133127, 481 322 954  (Út – Ne)

Termíny svateb na Dlaskově statku (omezený provoz objektu):

 

Adresa

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Tel: 481 322 954 (Dlaskův statek),  481 322 106,  484 845 151 (Muzeum Českého ráje)
Fax: 481 325 277
E-mail: mail(at)muzeum-turnov.cz

Souřadnice GPS:  50°36’11.174″N, 15°10’20.225″E

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov