Kamenářský důmKamenářský důmKamenářský důmKamenářský dům

Otevírací hodiny

květen – září:
9:00 – 12:00 a
13:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 12:00 a
13:00 – 16:00 hod.

Kontakt

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Kamenářský dům

Tento objekt je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. „živý“ dům, který nabízí ukázku historických řemesel – zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

Expozice kamenářství a sklářství v Kamenářském domě

V patře Kamenářského domu je otevřena nová expozici s názvem Kamenářství a sklářství v díle Josefa Václava a Jany Scheybalových. Expozice nabízí základní informace o obou řemeslech, o jejich historii a nejznámějších centrech. Představuje technologii, nejčastější způsoby zpracování drahých kamenů i skla a ukáže trojrozměrné výrobky. Texty doplňuje řada pěkných a především názorných kreseb a maleb Josefa Václava Scheybala. Expozice slouží návštěvníkům jako základní uvedení do problematiky těchto dvou, pro náš region tak typických řemesel.

Úvod expozice představuje jednotlivé členy rodiny Scheybalových, podrobněji jejich knihy a odborné práce a poprvé také rozsah pozůstalosti, kterou jsme po jejich smrti získali do našeho muzea.

Kamenářský dům byl postaven a částečně vybaven v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00327. Samotná stavba probíhala v letech 2009 – 2010. Díky témuž projektu byl pořízen kompaktní regálový systém do budovy depozitářů Muzea Českého ráje v Turnově, čímž se muzeu podařilo vyřešit dlouhotrvající problém s uložením vzácných historických sbírek. Projekt Prezentace kulturního dědictví byl realizován za finančního přispění Libereckého kraje a dotace Evropské unie, která byla poskytnuta v celkové výši 6 887 577,75 Kč.

Otevírací doba Kamenářského domu:
Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.
 

Adresa objektu: u budovy Muzea Českého ráje v Turnově
Skálova 71, Turnov