Kamenářský dům

OVCE OVCE OVCE
Připravujeme pro vás jedinečný soubor výstav, workshopů a řemeslných dílen pro širokou veřejnost

Program proběhne od května do září 2017. Součástí budou dvě tématické výstavy „ Ovce, moje ovce“ (21. 4. – 24. 9. 2017) a „Na vlně vlny“ ( 15. 6. – 10. 9.  2017).

V Kamenářském domě v areálu Muzea Českého ráje najdete mnohé o ovcích, vlně, lanolinu, mléce a dalších ovčích produktech.
V prvním patře Kamenářského domu navštívíte výstavu „Ovce, moje ovce“ věnovanou historii chovu ovcí v Pojizeří a ručnímu zpracování vlny jak tradičním tak i moderními způsobem.

DOPROVODNÝ PROGRAM OVCE
Ovce, moje ovce VÝSTAVA

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

Tento objekt je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. „živý“ dům, který nabízí ukázku historických řemesel – zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

Kamenářský dům byl postaven a částečně vybaven v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00327. Samotná stavba probíhala v letech 2009 – 2010. Díky témuž projektu byl pořízen kompaktní regálový systém do budovy depozitářů Muzea Českého ráje v Turnově, čímž se muzeu podařilo vyřešit dlouhotrvající problém s uložením vzácných historických sbírek. Projekt Prezentace kulturního dědictví byl realizován za finančního přispění Libereckého kraje a dotace Evropské unie, která byla poskytnuta v celkové výši 6 887 577,75 Kč.

Otevírací doba Kamenářského domu:
Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září 9.00 – 17.00 hod.
říjen – duben 9.00 – 16.00 hod.
 

Adresa objektu: u budovy Muzea Českého ráje v Turnově
Skálova 71, Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov