Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace

Skálova 71, 511 01 Turnov

IČ: 00085804
DIČ: CZ00085804
Č.ú.: 1260590339/0800

ID datové schránky: rw7k6a5

Tel.: 481 322 106, 481 321 148, 481 325 277
E-mail: mail(at)muzeum-turnov.cz

www.muzeum-turnov.cz

 

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ
ředitelka
kurátorka sbírkových fondů etnografie a uměleckého řemesla

Tel.: 481 325 747 Mobil: 604 720 571
E-mail: jakoubeova(at)muzeum-turnov.cz

 

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.
zástupce ředitelky, vedoucí oddělení,
kurátor sbírkových fondů archeologie

Tel.: 481 322 106 Mobil: 603 779 364
E-mail: prostrednik(at)muzeum-turnov.cz

 

PhDr. Miroslav COGAN
kurátor sbírkových fondů výtvarného umění a šperku

Tel.: 484 845 151 Mobil: 736 145 450
E-mail: cogan(at)muzeum-turnov.cz

 

Mgr. Jan BUBAL
kurátor sbírkových fondů mineralogie a geologie

Tel.: 481 325 742 Mobil: 778 779 917
E-mail: bubal(at)muzeum-turnov.cz

 

Mgr. Alžběta KULÍŠKOVÁ
vedoucí oddělení historických sbírek,
kurátorka sbírkových fondů archivu, starých tisků a rukopisů

Tel.: 481 325 746 Mobil: 606 069 150
E-mail: kuliskova(at)muzeum-turnov.cz

 

Mgr. David MAREK
kurátor sbírkových fondů historie a archivu

Tel.: 481 325 746 Mobil: 777 436 119
E-mail: marek(at)muzeum-turnov.cz

 

PhDr. Jiří SAJBT
odborná knihovna, kurátor sbírky regionální literatury

Tel.: 481 322 106
E-mail: sajbt(at)muzeum-turnov.cz

 

Roman NOSKA
správce sbírkových fondů a depozitářů

Tel.: 481 322 106
E-mail: noska(at)muzeum-turnov.cz

 

Tomáš ŠTEFÁNEK
konzervátor, výtvarník

Tel.: 481 322 106
E-mail: stefanek(at)muzeum-turnov.cz

 

Bc. Lenka MAŘANOVÁ, DiS.
dokumentátor výtvarného umění

Tel.: 481 322 106
E-mail:  reinerova(at)muzeum-turnov.cz

 

Petr HARTMAN
dokumentátor archeologie, terénní technik

Tel.: 481 322 106  Mobil: 605 989 825
E-mail: hartman(at)muzeum-turnov.cz

 

Mgr. Roman SIROVÁTKA
dokumentátor archeologie, terénní technik

Tel.: 481 325 742  Mobil: 778 749 756, 774 955 725
E-mail: sirovatka(at)muzeum-turnov.cz

 

Bc. Michaela HAVELKOVÁ
dokumentátor etnografie

Tel.: 481 322 106
E-mail: havelkova(at)muzeum-turnov.cz

 

Mgr. Kateřina KRAUSOVÁ
lektorka tvůrčích dílen a průvodce Kamenářského domu

Tel.: 484 845 150  Mobil: 775 578 220
E-mail:  krausova(at)muzeum-turnov.cz

 

Iveta MATOUŠOVÁ
průvodce a lektor expozice Horolezectví

Tel.: 481 325 746
E-mail: matousova(at)muzeum-turnov.cz

 

 

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ (nyní na RD)
kurátorka – dokumentátorka etnografie

 

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)
kurátorka – dokumentátorka etnografie a archeologie

 

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.
public relations, propagace-vztahy k veřejnosti

Tel.: 481 322 106    Mobil: 736 145 354
E-mail: beranova(at)muzeum-turnov.cz

 

Alena ZLEVOROVÁ
účetní

Tel.: 481 322 106   Mobil: 606 069 149
E-mail: zlevorova(at)muzeum-turnov.cz

 

Petra LAZAROVÁ
mzdová účetní, pokladní

Tel.: 481 325 277 Mobil: 770 121 934
E-mail: lazarova(at)muzeum-turnov.cz

 

Ivana HAVRDLÍKOVÁ
vedoucí návštěvnického provozu

Tel.: 481 322 106   Mobil: 606 069 151
E-mail: havrdlikova(at)muzeum-turnov.cz

 

Adam JÍRA
pokladní, průvodce

Tel.: 481 322 106, Mobil: 727 871 742
E-mail: jira(at)muzeum-turnov.cz

 

Eliška VÉLOVÁ
průvodce, pokladní na Dlaskově statku
Tel: 481 322 954

 

TECHNICKO – PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Pavel JIRÁNEK
vedoucí oddělení

Tel.: 481 322 106   Mobil: 605 148 593
E-mail: jiranek(at)muzeum-turnov.cz

 

Jan HORENSKÝ
technický pracovník

Tel.: 481 322 106 Mobil: 778 779 918

 

Martin KAŠPAR
technický pracovník na Dlaskově statku

Tel.: 481 322 954 Mobil: 737 133 127

 

Blanka KOSOVÁ
uklízečka

Tel.: 481 322 106

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov