Krajský seznam nemateriálních statků LK

Metodický pokyn pro Krajský seznam nemateriálních statků

Na počátku roku 2012 v rámci plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o TLK připravila PhDr. Jakouběová materiály pro zápis jevů nemateriální lidové kultury na Krajský seznam libereckého kraje, který obsahuje základní kritéria hodnocení a výběru jevů. Materiál byl radou libereckého kraje schválen. V rámci naplnění úkolů, které z tohoto materiálu vyplývají, byly zpracovány pracovníky MČR Turnov a následně schváleny tyto nominace:

2012

Svatoštěpánská koleda ve Studenci- vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán k posouzení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje, které nominaci schválilo. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v NULK Strážnice a v MČR Turnov.

2013

Vysocké divadlo. Na základě spolupráce s jednou z hlavních představitelek současné tváře uvedeného statku, Svatavy Hejralové, studiu příslušné literatury, několika návštěv archivu Divadelního spolku Krakonoš, návštěvy XLIV. ročníku národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim a Noci divadel byl vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán k posouzení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje, které nominaci schválilo. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v NULK Strážnice a v MČR Turnov.

2014

České loutkářství na Národní seznam nemateriálních kulturních statků za Lbc kraj. Vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán  na NIPOS Praha. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v MČR Turnov.

2015

Zpracování nominace Výroba skleněných perlí – firma Rautis  Poniklá na Krajský a Národní seznam nemateriálních kulturních statků.

V roce 2013 byla na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje zapsána Štěpánská koleda ve Studenci, která je výjimečným dokladem stále živé obchůzkové tradice v Podkrkonoší.

V roce 2014 schválil Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje nominaci Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí, která byla tímto jako celorepublikově jedinečný fenomén nepřerušené ochotnické tradice trvající již od roku 1786 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje.

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov