Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

ŠPÉRA byla, je a bude

04.04.2024 - 02.02.2025

ŠPÉRA BYLA, JE A BUDE
140 LET STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V TURNOVĚ

„Špéra“ slaví 140 let. Výstava v Domě 72, připravená k tomuto úctyhodnému jubileu zasloužilé, avšak přesto stále energické a kreativní dámy, připomene počátky instituce a její slavnou minulost, ale především ukáže současnou tvář školy, která při zachování důrazu na uměleckořemeslné dovednosti zároveň drží krok s nejnovějšími technologickými trendy.

C. k. odborná škola pro broušení a umělé zasazování drahokamů byla založena v roce 1884 jako český odborný vzdělávací ústav, který měl připravovat kvalifikované brusičské a klenotnické síly a obě oblasti v zemi nadále technicky i esteticky rozvíjet. Svým zaměřením byla škola jediná v celé Evropě. Turnov byl jako sídlo instituce vybrán naprosto logicky a přirozeně, neboť představoval tradiční centrum zpracování drahých kamenů, kde historie těchto dovedností sahala několik století do minulosti. Škola požívala v rámci monarchie vysokou prestiž, podmínky pro pedagogy byly velmi vstřícné, takže personální obsazení bylo na vysoké úrovni. Škola vychovávala široký okruh posluchačů nad rámec žáků denního studia v podobě nedělního vyučování pro externisty nebo přednášek pedagogů v různých koutech českých zemí během letních prázdnin, kdy touto cestou učitelé seznamovali české brusiče a zlatníky s novinkami v oboru.

K devízám školy patřila od počátku velmi kvalitní spolupráce brusičského a klenotnického oddělení, která dala vzniknout výjimečným šperkům a klenotnickým objektům, jejichž exkluzivní výběr mohou návštěvníci našeho muzea obdivovat ve stálé expozici školní sbírky v Klenotnici. Spolupráce mezi jednotlivými odděleními nese velký potenciál i v současnosti, byť se skladba oborů od založení školy několikrát proměnila. V současnosti se vedle původního broušení drahých kamenů a zlatnictví na škole studuje také grafická a plastická rytina (od 1940), umělecké kovářství a zámečnictví (od 1954) a design litých objektů (od 1994), Vyšší odborná škola Turnov pak garantuje vzdělávací program zaměřený na konzervování a restaurování kovů. I v pokročilém 21. století dodnes zůstává základem studia těchto uměleckořemeslných oborů výtvarná příprava v podobě kresby a modelování, jdoucí ruku v ruce s výukou technologických postupů a znalostmi materiálů příznačných pro danou oborovou specializaci.

Muzeum Českého ráje v Turnově se SUPŠ a VOŠ dlouhodobě spolupracuje a prezentuje výsledky práce studentů i pedagogů nejen ve zmíněné muzejní Klenotnici. Začátkem letošního roku byla zpřístupněna obnovená stálá expozice školy představující úspěšné maturitní práce všech pěti zaměření za uplynulé čtvrtstoletí. V nepravidelných intervalech nabízíme návštěvníkům rovněž nejpodařenější maturitní práce z posledních let, jako tomu bylo naposledy na výstavě Prsten – brož a bikiny v roce 2022. Letošní rok se v muzeu ponese mj. právě v duchu oslav 140. výročí založení SUPŠ a VOŠ a odstartovala ho výstava Barevná lyrika pedagožky Evy Matyldy Jiřičkové. Volná tvorba pedagogů je nesmírně důležitou motivací pro jejich studenty, proto se další výtvarníci z pedagogického týmu budou prezentovat v cyklických obměnách v rámci letošní výstavy po celou dobu jejího trvání.

Není v možnostech omezeného výstavního prostoru Domu 72, aby pojmul odkazy na všechny důležité momenty historie SUPŠ a VOŠ, byť by taková přehlídka byla žádoucí a záslužná. Dotkneme se tedy jen letmo, a poněkud staromilsky, éry jejích zakladatelů a nejslavnějších momentů do roku 1938, kde okusíme tehdejší atmosféru prostřednictvím historických učebních pomůcek, školních výkresů či diplomů a ocenění ze světových výstav. Výtvarníci jednotlivých oborů vybrali dále pro výstavu nejlepší maturitní práce z období 1980–2020, aby demonstrovali výsledky těchto oddělení a celkový vývoj školy v uplynulých dekádách, který jde zpravidla ruku v ruce s dobovým vývojem uměleckých řemesel a výtvarné kultury obecně. Sekce vystavujících pedagogů střídajících se po dvojicích po dobu trvání výstavy ve dvouměsíčním intervalu pak vytvoří přechod do poslední části výstavy, která naznačí možné budoucí směry výuky i technický a výtvarný potenciál školy. V tomto prostoru slibuje expozice velmi atraktivním způsobem aktivizovat diváka, k dispozici budou exponáty využívající umělou inteligenci (AI tester) či rozšířenou realitu; projekce přinášející momenty z výuky a tablety s fotografiemi přenesou návštěvníky mezi studenty do dílen a ateliérů a zprostředkují jim jedinečnou atmosféru tohoto živého a neustále se měnícího organismu.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově má ve své historii zapsánu řadu výjimečných úspěchů (mj. dvě zlaté medaile ze světové výstavy v americkém Saint Louis roku 1904, Grand Prix ze světové výstavy v Paříži v letech 1925 a 1937, zhotovení kopie Svatováclavské koruny pro světovou výstavu v Montrealu roku 1967 a jablka a žezla v letech 1979–81, kopie klenotů Pražského Jezulátka pro EXPO roku 1992 v Seville), stejně jako řadu mimořádných pedagogů, kteří často představovali vůdčí osobnosti tehdejšího českého uměleckořemeslného a výtvarného prostředí. Pro něj vychovala škola řadu skvělých výtvarníků a dodnes výrazně kultivuje nejen regionální výtvarné umění napříč výtvarnými obory.

Slavnostní otevření výstavy se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna v 17.00 hodin.

Muzeum Českého ráje v Turnově (Dům 72) / 4. 4. 2024 – 2. 2. 2025

 

Harmonogram proměnlivých výstav současných pedagogů školy:
4. 4.–6. 6. 2024                  Kateřina Krausová, Juliana Höschlová

4. 6.–1. 8. 2024                  Václav Nikendey, Pavlína Končická

V úterý 4. 6. oživila výstavu „Špéra byla, je a bude“ obměna vystavujících pedagogů – dvojici Juliana Höschlová a Kateřina Krausová prezentující velkoformátové digitálních malby tištěné na textil a autorské skleněné objekty vystřídali kolegové Pavlína Končická a Václav Nikendey. Zástupci kovářského zaměření prezentují autorské kolekce nožů v nápadité a navzájem komunikující instalaci. P. Končická, absolventa pražské UMPRUM, představuje kolekci tvarově čistých a lapidárních nástrojů denní potřeby balancujících na pomezí autorského díla a sériově vyráběného utilitárního nástroje, zatímco individualizované a řemeslným zpracováním sofistikované nože a břitvy V. Nikendeye akcentují výtvarnou kvalitu uměleckořemeslného artefaktu. Končická vyučuje na SUPŠ design a počítačovou grafiku a jakožto členka propagační rady školy dlouhodobě a systematicky pracuje na její prezentaci a zviditelnění vůči veřejnosti i novým potenciálním uchazečům, svým aktivním přístupem ke zkoumání využití nových technologií ve výuce i vlastní tvorbě iniciuje rozvoj SUPŠ také v této oblasti. V. Nikendey vystudoval obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl na VŠCHT v Praze a nyní působí na SUPŠ a VOŠ jako pedagog technologie restaurování a konzervování a také technologie kovářství a zámečnictví. V jeho profesním směřování ho formovala zejména rodinná tradice na poli restaurování kovů, která ho přivedla k celé řadě inspirativních realizací. Jeho tvorba je zaměřena na oblast užitných předmětů ve formě nožů a šperků, které zužitkovávají autorovy znalosti a zkušenosti nabyté studiem historických uměleckořemeslných předmětů a technologií užitých při jejích výrobě.

1. 8.–26. 9. 2024                Lucie Laurynová, Zuzana Janevová
26. 9.–28. 11. 2024           Ondřej Zajíc, Anna Ježková
28. 11.–2. 2. 2025             Ondřej Šída, Pavel Hübsch

Pozvánka na výstavu 140 let SUPŠ

 

X