Výstava

OTEVÍRACÍ HODINY

Otevřeno denně kromě pondělí:

květen – září:
9:00 – 17:00 hod.

říjen – duben:
9:00 – 16:00 hod.

KONTAKT

Tel: 481 322 106
mail@muzeum-turnov.cz

Víc než make-up / Sbírky restaurované s podporou evropských fondů

19.01.2023 - 26.02.2023

Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově, digitalizace a posílení ochrany – to byl název projektu, jehož hlavním cílem bylo zachovat, ochránit a přispět k rozvoji potenciálu kulturního dědictví Českého ráje. Historické artefakty byly restaurovány tak, aby byly i dále zachovány pro příští generace a mohly být veřejně vystavovány. Další aktivity projektu byly realizovány v oblasti modernizace depozitářů a techniky na digitalizaci. Výstava „Víc než make-up“ je prezentací výsledků práce tohoto projektu, do kterého se naše muzeum zapojilo v letech 2017 až 2022. Během nich došlo k restaurování vybraných sbírkových předmětů ze čtyř podsbírek – historické, etnologické, výtvarného umění a Scheybalovy sbírky. Jednalo se o předměty, které jsou spojeny s významnými osobnostmi regionu, doklady regionální produkce a tvorby a o předměty kulturní a náboženské piety. Od cenných pojizerských betlémů, přes historicky hodnotné kramářské tisky sesbírané J. V. Scheybalem, skleněné negativy z produkce místních fotoateliérů, až po první oponu turnovského divadla. Výstava rovněž představí atraktivní barokní lunety od malíře Jana Jiřího Hertla z turnovského františkánského kláštera. Pod názvem Krajiny zázraků byla plátna ze života sv. Františka za velké pozornosti médií vystavena už vloni v létě v Oblastní galerii v Liberci. Připravovaná výstava, jejíž název naznačuje složitost restaurátorské práce, je průřezem všemi restaurovanými sbírkami a doplní ji textové informace, restaurátorské zprávy a obrazový materiál.

Zahájení výstavy ve čtvrtek 19. ledna od 17:00.

Výstavní sál / 19. 1. – 26. 2. 2023

 

Výstava Víc než Make-up; Lunety Jana Jiřího Hertla

Výstava Víc než Make-up; Betlémové figuryVýstava Víc než Make-up; Betlémové figury Výstava Víc než Make-up; Staré tisky

Skleněný negativ, stav před restaurováním
Skleněný negativ, stav před restaurováním
Skleněný negativ, stav před restaurováním
Skleněný negativ, stav před restaurováním
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská opona; Instalace po restaurátorském procesu v Oblastní galerii Liberec
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Turnovská historická opona; Stav před restaurováním
Restaurátorský ateliér Jiřího Látala
Restaurátorský ateliér Jiřího Látala
Jiří Látal, akademický malíř a restaurátor opony
Jiří Látal, akademický malíř a restaurátor opony
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě Do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě Do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě Do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě Do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.
Zázrak s pramenem vody V roce 1215, při první cestě do poustevny na hoře La Verna, na níž později obdržel stigmata, nechal František vytrysknout pramen vody pro svého žíznivého průvodce. Na proporcích figur je vidět, že malíř počítal s pohledem zdola a perspektivním zkreslením postav.

X